Aviso Convocatoria

Estimado/a socio:

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL
Pola Xunta Directiva da Asociación Plataforma para o desenvolvemento social, económico e natural sostible da Baixa Limia, en reunión extraordinaria celebrada o pasado día 20 de agosto de 2015, acordouse convocar a Asemblea Xeral, en sesión ordinaria, para o vindeiro día Dez de outubro de 2015 as as dezanove (19) horas, na primeira convocatoria, e para as dezanove e trinta (19 h.30´) horas en segunda convocatoria.

A reunión terá lugar no CASA DA CULTURA, (detrás do Grupo Escolar, o carón do Pavillón Polideportivo), Concello de Entrimo.
A orden do día da dita sesión será o seguinte:

1º).- Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2º).- Aprobación das altas e das baixas na relación de socios.
3º).- Exame e aprobación das contas anuais e do orzamento anual.
4º).- Dacción de conta e aprobación da memoria anual de actividades
5º).- Actuacións previstas para o ano 2015.
6º).- Renovación directiva
7º).- Rogos e preguntas.
O que se lle comunica para que asista a mesma, recordándoche que para ter dereito a voto na asamblea deberás estar o corrente no pago da cota, segundo o artigo 13.2 dos Estatutos da Asociación.

Asemade , ponse en coñecemento que para todos aqueles socios que non estén o corrente no abono das cotas dos dous últimos anos (2014 e 2015), a Xunta Directiva vai propor a súa baixa como socio, de non porse o corrente no abono das ditas cotas antes da data de celebración da Asemblea, todo iso de conformidade co disposto no artigo 7, apartado d) dos Estatututos da nosa Asociación.

 

 

Publicado en Opinión | Deixa un comentario

BioDoc

Cartel BioDoc 2014

Pelicula 9 Ondas

Publicado en Opinión | Deixa un comentario

Aprobada a moción da estrada OU-540 presentada na deputación

A proposta feita polo BNG e defendida por PLABALI na que solicitaba que “A Deputacion insta a xunta de Galiza que deixe sen efecto a paralización do proxecto da segunda fase da estrada OU-540 desde Casal do Bispo ata a fronteira de Lindoso” FOI APROBADA por UNANIMIDADE no pleno da Deputacion Provincial de ourense hoxe pola mañá, todos os grupos votaron a favor.

Publicado en Autoestrada - OU-540 | 2 Comentarios

A paralización do proxecto da estrada OU-540 sométese mañán ao veredicto do pleno da deputación de Ourense

Mañan no pleno que a Deputacion de Ourense celebrará as 11 da mañan haberá unha Proposta do BNG para que a Deputacion “INSTE O GOBERNO DA XUNTA A QUE DEIXE SEN EFECTO A PARALIZACION DO PROXECTO DA SEGUNDA FASE DA MELLORA DA ESTRADA OU 540.. ”

Dada a importancia que teria, que a proposta fose aprobada polo organismo provincial, será a PLATAFORMA BAIXA LIMIA, actuando en representacion propia, pero utilizando os tempos de intervención que dispon BNG , a encargada de defender a proposta

Dous homes da comarca defenderan posturas diferentes, un deles de PLABALI defendendo que a Xunta anule a paralización e outro como portavoz da deputación, membro do Partido Popular, o alcalde dun concello da comarca, supomos que defendendo e xustificando a paralización da mellora da súa propia estrada e dos seus veciños, paradoxas do destino…

Publicado en Autoestrada - OU-540 | Deixa un comentario

Cerca de cien automovilistas participan en una marcha para pedir la conclusión de la AG-35

Cerca de cien automovilistas participaron en una marcha, realizada ayer a las once de la mañana desde A Madalena (Lobios) a Casal de Bispo, para reivindicar la conclusión de la autovía AG-35, después de que se pusiera en servicio el tramo que une la ciudad de Ourense con Celanova. Censuran que la Xunta decidiera “darle carpetazo definitivo” a la comunicación por autovía con Portugal, mediante la derogación de “un proyecto que estaba muy avanzado”. Piden que el gobierno gallego retome la actuación, que consideran “vital para A Baixa Limia”.

Los manifestantes destacan que el proyecto ya había entrado en la fase de expropiación de terrenos, para las circunvalaciones de Bande y Verea, y lamentan que “de la noche para la mañana haya quedado todo derogado”, por lo que “están procediendo a la devolución de los terrenos afectados”.

El portavoz de la plataforma de afectados, Lisardo Fernández, considera que la decisión ha sido “un navajazo bajo” para los vecinos de la comarca de A Baixa Limia, compuesta por los concellos de Muíños, Lobios, Entrimo, Lobeira y Bande.

Lisardo Fernández destaca que se trata del desarrollo de un eje muy importante para esta provincia y el norte de Portugal, “una vía directa de comunicación entre las ciudades de Ourense y Oporto, por lo que los automovilistas no tendrían que ir por Chaves o por Tui”.

Los manifestantes reclaman como medida transitoria que la Xunta retome el proyecto de mejora de la carretera OU-540, que “también ha abandonado la Xunta”.

Fonte: http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/04/07/cerca-cien-automovilistas-participan-marcha/1000784.html

Publicado en Artigos de Prensa, Autoestrada - OU-540 | Deixa un comentario